...

Herinner je je die zorgeloze dagen uit je kindertijd toen je op de speelplaats speelde? We wisten niet dat die momenten van plezier ons op meer dan één manier vormden. Speeltuinen zijn niet alleen plekken waar kinderen zich kunnen vermaken; ze zijn het geheime ingrediënt voor het cultiveren van essentiële vaardigheden die later in het leven nodig zijn.

Waarom spelen belangrijk is voor kinderen

Spelen is voor kinderen een natuurlijke en vreugdevolle manier om te leren en hun vaardigheden te verbeteren. Het stimuleert hun cognitieve, sociale, emotionele, fysieke en taalontwikkeling.

Laat me je een verhaal vertellen. Ooit was ik een kind dat dol was op speelplaatsavonturen met mijn vriendjes. We renden, sprongen, klommen, gleden en zwaaiden. We maakten fantasierijke spelletjes, vertelden verhalen en speelden scenario’s na. Onze lach was aanstekelijk, en samenwerking was onze superkracht.

We beseften niet dat we cruciale levensvaardigheden koesterden. Schommelen verbeterde ons evenwicht, fijne motoriek (de kettingen vastpakken), grove motoriek (onze benen afzetten), coördinatie (alles samenvoegen) en ruimtelijk inzicht (de plaats van ons lichaam in de ruimte kennen). Klimmen zorgt voor lichaamsbewustzijn, probleemoplossing, richtingsgevoel (op, neer, links, rechts) en flexibel denken. En balspelen leerden ons manipulatie (vasthouden, gooien, schoppen), kritisch denken (beslissen wanneer te rennen of te passen), en teamwerk (regels volgen, delen, om de beurt).

Deze voorbeelden laten nauwelijks zien hoe spelen de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Maar daar blijft het niet bij – spelen voedt ook hun geluk.

De geluksboost van spelen

Spelen biedt kinderen een uitlaatklep om zich te uiten, hun verbeelding de vrije loop te laten en puur plezier, vrijheid en controle te ervaren. Spelen vermindert stress en angst bij kinderen en verhoogt tegelijkertijd hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. In essentie is spel een onmisbaar element voor het algehele welzijn van kinderen.

Het is geen wonder dat deskundigen adviseren dat kinderen elke dag voldoende gelegenheid hebben om te spelen.

Aanbevelingen van deskundigen inzake spelen en lichaamsbeweging van kinderen

Volgens het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is het essentieel dat kinderen van 3 tot 5 jaar gedurende de hele dag lichamelijk actief zijn om hun groei en ontwikkeling te stimuleren. Lichaamsbeweging verbetert de aandacht, het geheugen, de spier- en botsterkte en het uithoudingsvermogen.

Lichaamsbeweging op zich kan echter niet de magie van spel vervangen. Spelen omvat niet alleen het bewegen van het lichaam, maar ook het betrekken van de geest en de emoties. In tegenstelling tot voorgeschreven of gemeten activiteiten is spel een natuurlijk en spontaan fenomeen.

Daarom benadrukken deskundigen het belang van het geven van vrijheid aan kinderen voor ongestructureerd spel, waarbij spel niet wordt geleid door volwassenen of regels.

Dit bevrijdende spel stelt kinderen in staat zelfstandig beslissingen te nemen en bevordert autonomie en zelfredzaamheid. Ongestructureerd spel verschilt van passieve activiteiten zoals tv kijken, videospelletjes spelen of boeken lezen, omdat het interactie en creativiteit stimuleert. Hoewel deze activiteiten leuk zijn, bieden ze niet dezelfde voordelen als ongestructureerd spel. Daarom raden deskundigen aan een evenwicht te vinden tussen schermtijd en speeltijd.

De wonderen van vrij en ongestructureerd spel

Vrij en ongestructureerd spel levert talrijke voordelen op voor de ontwikkeling van kinderen, zoals:

 • Het onder de knie krijgen van uitdagende speelplaatsstructuren en het aanleren van nieuwe vaardigheden vergroten het zelfvertrouwen en de eigenwaarde.
 • Een gevoel van controle en autonomie bevorderen, zelfs op gebieden waar kinderen dat niet hebben.
 • Door positieve activiteiten te ondernemen, kan de aandacht worden afgeleid van wangedrag of pesten.
 • Het bevorderen van een gezonde benadering ten opzichte van uitdagingen, risico’s en mislukkingen.
 • Creativiteit en verbeelding aanwakkeren als kinderen nieuwe spellen, verhalen en scenario’s bedenken.

Het speeltuinparadigma

Speeltuinen bieden de ideale omgeving om vrij te spelen. Ze bieden een verscheidenheid aan structuren en ruimtes, waardoor kinderen de vrijheid hebben om hun eigen speelstijl te kiezen. Daarnaast bieden speelplaatsen talloze mogelijkheden voor diverse vormen van spel en lichaamsbeweging, wat bijdraagt aan de fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Niet alle speeltuinen zijn echter hetzelfde. Er zijn speeltuinen die gunstiger en plezieriger zijn dan andere, en ze zijn ook gericht op verschillende leeftijdsgroepen. Dus, wat maakt een speeltuin uitzonderlijk?

Kwaliteiten van een uitstekende speelplaats

Een uitzonderlijke speelplaats:

 • Zorgt voor veiligheid en goed onderhoud, zodat er zorgeloos gespeeld kan worden.
 • Biedt een divers aanbod van apparatuur en materialen om tegemoet te komen aan verschillende interesses en verschillende zintuigen te stimuleren.
 • Zorgt voor een evenwicht tussen natuurlijke elementen en door de mens gemaakte structuren en verbindt kinderen met de natuur.
 • Biedt zowel open als afgesloten ruimtes, zodat er zowel ruimte is om vrij te bewegen als privacy te hebben.
 • Een mix van uitdagende en gemakkelijke structuren, geschikt voor kinderen van verschillende niveaus.
 • Stimuleert zowel individuele als groepsactiviteiten en bevordert samenwerking en sociale interactie.
 • Een evenwicht tussen gestructureerd en ongestructureerd spel, waardoor kinderen hun eigen instincten en verbeelding kunnen volgen.

Hoe bevorder je het spel van jouw kind op (thuis)speelplaatsen?

Als ouder of verzorger heb je een essentiële rol bij het ondersteunen van het spel van jouw kind op speelplaatsen. Hier zijn enkele tips om hun speelervaring te verbeteren, thuis of op een openbare speelplaats:

 • Zorg ervoor dat alle speeltoestellen veilig zijn, goed worden onderhouden en geschikt zijn voor de leeftijd en vaardigheden van je kind.
 • Kies een verscheidenheid aan speelgoed en materialen die de zintuigen van je kind stimuleren, hun interesse opwekken en hun vaardigheden uitdagen.
 • Moedig vrij en creatief spel aan, laat je kind bepalen wat het wil doen, hoe het dat wil doen en met wie het wil spelen. Respecteer hun keuzes en voorkeuren.
 • Vergeet niet altijd toezicht te houden op jouw kind om zijn veiligheid te garanderen en hem toch de vrijheid te geven om te verkennen en van zijn spel te genieten.
 • Speel met je kind mee als je wordt uitgenodigd. Volg hun voorbeeld, laat hen de regels en het tempo bepalen, en ga op in hun spelletjes, verhalen en scenario’s. Omarm het plezier van spelen samen met hen.
 • Voer zinvolle gesprekken met jouw kind over hun speelervaringen. Stel open vragen zoals, “Wat ben je aan het doen?” “Hoe heb je dat gemaakt?” “Wat denk je dat er nu gaat gebeuren?” Luister aandachtig naar hun antwoorden, toon oprechte belangstelling en prijs hun inspanningen en prestaties.
 • Streef naar een gezond evenwicht tussen schermtijd en speeltijd. Beperk de schermtijd van jouw kind tot maximaal één uur per dag voor kinderen van 2 tot 5 jaar. Moedig hen aan de buitenlucht te verkennen in verschillende weersomstandigheden en seizoenen.

Conclusie

Speeltuinen zijn betoverende plekken waar kinderen niet alleen spelen, maar ook leren en groeien. Ze dragen bij tot de fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en stimuleren het geluk in hen. Vergeet echter niet dat speelplaatsen alleen niet voldoende zijn. Jouw steun en begeleiding zijn cruciaal om de speelervaringen van jouw kind te maximaliseren.

Ga dus aan de slag en creëer een stimulerende speelplaats voor je kind, thuis of in een openbare ruimte. Ontdek onze zorgvuldig ontworpen selectie van speelgoed, die voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen, om te beginnen aan een reis van gezonde en vreugdevolle ontwikkeling.

Nu is het tijd om de pret te laten beginnen! Geniet en speel!