...

Lente-UITVERKOOP! 🌷 Korting op speeltuinen en leertorens tot 26 mei

Nu gratis levering in Nederland en België!

Privacybeleid

Als u op deze pagina bent is dat omdat u bezorgd bent over de informatie die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt, en hoe wij deze informatie verwerken.

Op deze website worden de persoonlijke gegevens van gebruikers gerespecteerd en zorgvuldig behandeld. Als gebruiker moet u weten dat uw rechten gewaarborgd zijn. Wij streven naar een veilige en betrouwbare ruimte.

Welke gegevens verzamelen we?

Om onze diensten aan te bieden en te optimaliseren, verzamelen wij (Iconico B.V) de volgende soorten informatie:

Persoonlijke gegevens

Terwijl u onze website gebruikt, kunnen wij u vragen ons persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Dergelijke persoonlijke informatie kan het volgende omvatten: e-mailadres, naam, adres, cookies en gebruiksgegevens.

Wij kunnen de verzamelde gegevens gebruiken om u onze nieuwsbrief, marketing- of promotiemateriaal en andere belangrijke informatie die voor u van belang kan zijn, toe te sturen. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een of meer van deze berichten via de link om u af te melden of door de instructies te volgen in elke e-mail die wij verzenden.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe u onze website bezoekt en gebruikt. Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (IP-adres); browsertype; browserversie; de pagina’s die u op onze website bezoekt; het tijdstip en de datum van uw bezoek; de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht; unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Traceergegevens & cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze website te volgen en informatie over die activiteit te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme, unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden door een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Andere tracking technologieën die we gebruiken zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen die wordt gebruikt om onze website te analyseren en te verbeteren.

U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze website niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

  • Sessiecookies (wij gebruiken deze cookies om onze website te laten werken).
  • Voorkeurscookies (wij gebruiken deze cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden).

Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

De gegevens worden verzameld via verschillende door ons beheerde systemen. Dit kunnen online formulieren, applicaties, cookies of social media widgets zijn.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens zodat we:

  • Verwerken van uw vragen en contactformulieren.
  • Wij u kunnen e-mailen met nieuws, nieuwsbrieven of informatie waarvan wij denken dat u deze interessant zult vinden.

Hoe slaan wij uw gegevens op?

Wij bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden. Dit omvat het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), het oplossen van eventuele geschillen en het handhaven van onze wettelijke overeenkomsten en beleid.

Wij bewaren ook gebruiksgegevens voor interne analyse. Deze informatie wordt over het algemeen korter bewaard, behalve wanneer ze wordt gebruikt om de veiligheid te verhogen, de functionaliteit van onze website te verbeteren of wanneer wij wettelijk verplicht zijn ze voor een langere periode op te slaan.

Wij willen u graag informatie sturen over producten en diensten van ons waarvan wij denken dat u die leuk vindt.
Als u hebt ingestemd met het ontvangen van marketingmateriaal van ons, kunt u zich later altijd afmelden.

U hebt te allen tijde het recht om ons ervan te weerhouden contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden of om uw gegevens met derden te delen.

Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese gebruikers: Dit privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan Art. 10 van EG-richtlijn nr. 95/46 / EG, en onder de bepalingen van Richtlijn 2002/58 / EG, zoals herzien door Richtlijn 2009/136 / EG, over het onderwerp Cookies en in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), mei 2018. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op deze website.

Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?

Wij willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Iedere gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang – U hebt het recht om ons om kopieën van uw persoonsgegevens te vragen. Wij kunnen u een kleine vergoeding aanrekenen voor deze dienst.

Het recht op rectificatie – U hebt het recht om ons te verzoeken alle informatie te corrigeren die volgens u onjuist is. U hebt ook het recht ons te verzoeken de informatie aan te vullen die volgens u onvolledig is.

Het recht op wissen – U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht op gegevensoverdracht – U hebt het recht om ons te verzoeken de gegevens die wij hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u over te dragen.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onze e-mail info@woodvibesathome.com